Historia

1901
AB Lux grundades 1901, man tillverkade och sålde då fotogenlampor för utomhusbelysning. Bolaget var mycket framgångsrikt och fortsatte vara så fram till 1908. Vid 1912 mötte företaget dock hårdare konkurrens från tillverkare av elektrisk belysning vilket orsakade en minskad försäljning. För att anpassa företaget till det nya marknadstrycket började huvudmannen för AB Lux, C.G. Lindblom, söka efter alternativa produkter att tillverka och sälja.

1912
1912 fann han det — När Axel Wenner-Gren knackade på hans dörr med Model I, en dammsugare som han utvecklat med hjälp av den svenska ingenjören Sven Carlstedt. Wenner-Gren hade hört att Lux var intresserade av att utveckla en dammsugare för försäljning på den Tyska marknaden och han var säker på att Lindblom skulle bli imponerad av Modell I och kunde se möjligheterna — Trots det faktum att Modell I vägde 14kg och kostade 350 kronor på den tiden.

Utöver dammsugaren, tog Wenner-Gren med sig tio års erfarenhet som försäljare i Tyskland. I december begärde han att få ensamrätten som Tysk distributör för Modell I. Hans begäran beviljades — på villkoret att han personligen kunde garantera att sälja 500 maskiner om året.

Han accepterade utmaningen och lyckades. Under tiden fortsatte han och Carlstedt att utveckla en lättare, billigare och effektivare dammsugare — en dammsugare på vilken han kunde bygga en industri i världsklass.
Han lyckades igen. Efter att ha uppfyllt sitt första kontrakt återvände Wenner-Gren till Lux med Modell II. En dammsugare som bara vägde 9kg och kostade hälften så mycket som Modell I.

Övertygad om försäljningspotentialen hos Modell II, försökte han övertala Lux att tillverka den nya maskinen i större skala. Återigen blev hans begäran beviljad. Den blev beviljad med villkoret att Wenner-Gren skulle sälja 5000 dammsugare — tio gånger den årliga omsättningen på hans första kontrakt — Då skulle Lux investera i massproduktion.

Han återvände till sina kollegor i Hamburg och erbjöd dem ensamrätten att sälja Lux II i Tyskland. Imponerade av dammsugaren och säkra på dess säljbarhet skrev de omedelbart en order på 5000 dammsugare.


1913

Resten är Lux historia. Kontrakt på Lux II strömmade in, inte bara från Tyskland, utan även från Frankrike och England. Mot hösten 1913, knappt ett år efter att Axel Wenner-Gren mötte Sven Carlstedt och de började sitt samarbete med Lux, hade företaget växt till sådana proportioner att Lux hade svårt att producera tillräckligt med dammsugare för att hålla jämna steg med Wenner-Grens försäljning.


1919

1919 blev Axel Wenner-Gren VD från att tidigare ha varit dammsugarförsäljare. Vid den tiden hade han redan organiserat försäljningen av Lux dammsugare över största delen av Europa och var på god väg att nå sitt mål, att skapa en världsindustri.


1920

Vid slutet av 1920-talet fanns Lux dammsugare i hushåll över hela världen. Under årens lopp har de flesta större design och innovationsförbättringarna för dammsugarsystem introducerats av Lux. I själva verket är just nu en av original Lux dammsugarna utställd på the Smithsonian institution’s Cooper-Hewitt National Museum of Design i New York. Det är ingen överraskning med tanke på att vi alltid arbetat med de allra bästa formgivarna och ingenjörerna.

1998
Efter många framgångsrika år som en del av Electrolux Koncernen, blev Lux återigen självständigt.
von der Becke-familjen förvärvade Lux från Electrolux. Lux International grundades med huvudkontor i Zug, Schweiz.

2001
Den nya Lux1 lanseras tillsammans med den nya Eco 8000 och den nya Turbo Clean modellen.

2004
Lux international är framgångsrika med att slutföra det svåra men viktigt omstrukturerande av den europeiska verksamheten.

2005 – 2010
Lux expanderar den globala verksamheten genom att starta nya säljföretag i över 10 nya länder, omfattande Estland, Litauen, Lettland, Polen, Slovakien, Ryssland och Holland.

2006
Bildandet av Forbes Lux Group, ett 50/50 gemensamt partnerskap mellan Lux International och Eureka Forbes, det största direktsäljföretaget i Indien.


2008
Lansering av världsinnovationen: Lux Aeroguad. En revolution inom luftbereningssystem.


2010

Lansering av Lux Intelligence™, Lux UNIPROF och Lux Gourmet. Under 2010 fortsätter innovationen att vara en tradition hos Lux.

Idag
Samarbetet melllan Lux Internationall och Lux Forbges Group är långsiktigt och världsomspännande. Under 2010 sattes nya rekord i försäljning och resultat som förväntas bli det bästa året sedan starten 1999.

Läs mer om historien om dammsugaren