Internationell partnerskaps Allians

Lux International och dess samarbetspartners Eureka Forbes Indien, AMC Classic Sydafrika, Aerus Electrolux U.S. och Forbes Lux gruppen Schweiz har idag över 17 000 anställda inom försäljning, administration, forskning och utveckling. Med en kunddatabas på över 20 miljoner kunder främjer Lux och dess samarbetspartners några av världens ledande varumärken inom direktförsäljning. Lux partnerskap allians med dess unika anda och dess fokus på människor och direktförsäljning av innovativa produkter verkar idag i säljorganisationer i många delar av världen.