Lux Academy, Lux internationella ledning och ledarskaps utbildningsprogram, är både utformat och administrerat av Lux Internationals huvudkontor. Utbildning vid Lux-akademin är mycket exklusiv, med endast 8-10 personer per år som bjuds in till programmet.

Lux Academys deltagare träffas två gånger per år i olika delar av världen, 5 eller 7 dagar i taget. Akademins läroplan fokuserar främst på ledarskaps utbildning, hantering av människor och motiverande färdigheter och inkluderar seminarier och utbildning ledda både av Lux toppchefer och av externa konsulter och specialister från internationellt ansedda organisationer såsom Dale Carnegie.