Lux Aeroguard MINI

Aeroguard MINI är en luftrenare som baseras på ett HEPA-filter (HEPA H13) och ett luftrengöringssystem i flera steg. Appareten är kompakt, lätt, användarvänlig och energibesparande. Lux Aeroguard MINI avlägsnar effektivt damm, pollen, virus, bakterier och lukter från inomhusluften. Det schweiziska allergiförbundet rekommenderar apparaten och den har beviljats det schweiziska allergimärket.

Beställ luftmätning inomhus

Filtreringssystemet i Aeroguard MINI:

Steg 1: Tvättbart förfilter
Förfiltret tar bort grövre partiklar som hår och damm.

Steg 2: HEPA-filter
HEPA, ett effektivt luftfilter som tar bort 99,95 % av partiklar under 0,3 mikrometer i luften. Sådana är till exempel pollen, mögelsporer och dammpartiklar.

Steg 3: Kolskikt
Kolskiktet tar bort lukter och gaser i hemmet. Dessa uppkommer bland annat från rengöringsmedel, målarfärger, lösningsmedel, mattor, möbler och andra material som innehåller kemiska ämnen.

Steg 4: UV LED-lampa
En fotokatalytisk oxideringsreaktion inträffar när UV-ljuset träffar titandioxiden (filter med TiO2-beläggning på insidan). Detta tar bort skadliga ämnen i omgivningen.

Steg 5: Joniserare
Joniseraren frigör negativa joner, som samlas ihop, vilket gör det lätt att samla upp dem från luften eller ytor.