Lux Aeroguard MINI

Aeroguard MINI är en luftrenare som baseras på ett HEPA-filter (HEPA H13) och ett luftrengöringssystem i flera steg. Appareten är kompakt, lätt, användarvänlig och energibesparande. Lux Aeroguard MINI avlägsnar effektivt damm, pollen, virus, bakterier och lukter från inomhusluften.

Beställ luftmätning inomhus

Filtreringssystemet i Aeroguard MINI:

Steg 1: Tvättbart förfilter
Förfiltret tar bort grövre partiklar som hår och damm.

Steg 2: HEPA-filter
HEPA, ett effektivt luftfilter som tar bort 99,95 % av partiklar under 0,3 mikrometer i luften. Sådana är till exempel pollen, mögelsporer och dammpartiklar.

Steg 3: Kolskikt
Kolskiktet tar bort lukter och gaser i hemmet. Dessa uppkommer bland annat från rengöringsmedel, målarfärger, lösningsmedel, mattor, möbler och andra material som innehåller kemiska ämnen.

Steg 4: UV LED-lampa
En fotokatalytisk oxideringsreaktion inträffar när UV-ljuset träffar titandioxiden (filter med TiO2-beläggning på insidan). Detta tar bort skadliga ämnen i omgivningen.

Steg 5: Joniserare
Joniseraren frigör negativa joner, som samlas ihop, vilket gör det lätt att samla upp dem från luften eller ytor.