Lux Business School (LBS), är Lux nationella försäljnings utbildningsprogram och det är erkänt för sin högsta klass runt om i världen. Vid LBS får våra partners en utbildning som gör dem särskilt attraktiva på marknaden. Det är inte undra på att många toppchefer på Europas ledande företag har utbildats av Lux.

LBS utbildning och träning är intensiv, utmanande och mycket säljorienterad, med starkt fokus på att lära genom att praktisera. Det brukar variera mellan teori och praktik: studenterna deltar först vid utbildningen för att sedan prova de nya kunskaperna ute på fältet.

LBS program varierar något mellan länderna, eftersom ländernas ledare särskilt anpassar den efter marknadens krav i samarbete med Lux International. LBS programmet avslutas med en certifiering på Lux huvudkontor.

LBS program ordnas vanligtvis i steg. Business School eleverna deltar i 3-5 steg, varje steg är 2-3 dagar, under en 12-månaders tid. Studenterna går vidare i programmet genom att slutföra varje steg av utbildning och genomföra de nyligen lärda kunskaperna i deras dagliga försäljningsrutiner. Studenter som lyckas, går vidare till nästa LBS utbildningssteg.

Generellt sett finns det tre nivåer i Lux Business School-utbildningen i varje land – en skola för Säljare, en för gruppchef och en för Filialchefer. På filialchefs nivå tenderar utbildningen att vara mindre säljande och är mer inriktad på att utveckla ledaregenskaper och undervisningen av medarbetares nya kunskaper för att hantera och motivera personal.