Lux Teamleader School (LTS) är en coachande chefsutbildning. Efter Lux Teamleader School har du beredskap att arbeta som fältchef. Utbildningen omfattar hemuppgifter och chefspraktik vid sidan av teori.