Lux Business School (LBS) är en försäljningsutbildning som bygger på teori och praktik och som ger dig färdigheter att bli en självständig och resultatinriktad säljare, oberoende av vilken din tidigare utbildning eller arbetserfarenhet är. Utbildningens första del inleds med en intensivperiod, varefter teori och fältpraktik avlöser varandra, och kursen avslutas med ett slutprov och diplom.

Lux Teamleader School (LTS) är en coachande chefsutbildning. Efter Lux Teamleader School har du beredskap att arbeta som fältchef. Utbildningen omfattar hemuppgifter och chefspraktik vid sidan av teori.

Lux Management School är en chefsutbildning som ingår i det internationella Lux Management-utbildningsprogrammet. LMS-utbildningen är en högklassig utbildning för Lux gruppchefer i fem faser, och en perfekt möjlighet för våra trainees som söker utveckling och tillväxt inom Lux. Programmet fokuserar inte enbart på tillväxt, affärsmöjligheter och försäljningsstrategier, utan också på motivering, rekrytering, utveckling och bevarande av mänskliga resurser.

Lux Academy
är det mest avancerade utbildningsprogrammet. Endast några få personer inbjuds till programmet varje år. Två gånger om året möts de som antagits till Lux Academy och arbetar med stöd av interna och externa specialister, såsom Dale Carnegie, och fokuserar på ledarskapsutbildning, ledarskap och motiverande färdigheter.